B04. Đánh giá nhu cầu cắt sản phẩm của bạn 1

B04. Đánh giá nhu cầu cắt sản phẩm của bạn Leave a comment

Bước đầu tiên trong việc đánh giá nhu cầu cắt sản phẩm của bạn là hiểu rõ về các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của bạn. Không ai muốn phạm sai lầm khi chi hàng chục ngàn đô la cho một thiết bị quan trọng không phù hợp với công việc, hoặc trở nên lỗi thời ngay sau khi mua.

Lý tưởng nhất là hệ thống cắt của bạn sẽ có thể theo kịp một doanh nghiệp đang phát triển và thay đổi – một khoản đầu tư đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn và cũng cho phép bạn tự tin chuẩn bị cho tương lai.

Dưới đây là một số câu hỏi để hỏi khi đánh giá nhu cầu cắt của bạn:

*Chất lượng cắt của bạn và yêu cầu dung sai một phần là gì?

*Những loại và độ dày bạn cần phải cắt?

*Yêu cầu năng suất của bạn là gì?

*Bạn cần hoàn thành bao nhiêu phần mỗi ngày, mỗi ca, v.v.

*Chi phí hoạt động mục tiêu của bạn là gì?

*Bạn có cần giảm tiêu thụ năng lượng hoặc đạt được các mục tiêu môi trường khác?

*Yêu cầu an toàn của bạn là gì?

*Bạn cần bao nhiêu vật tư sản xuất?

*Bạn có mong muốn mang công việc thuê ngoài trở về nhà không?

TIẾP THEO, XEM NHỮNG VIỆC CẦN THAM KHẢO:

Cập nhật hoặc cải thiện hoạt động cắt của bạn có thể giúp tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí, tăng sản lượng hoặc cả hai. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, bạn có thể cải thiện hoạt động của mình thông qua các bước đơn giản như đào tạo thêm người vận hành hoặc nâng cấp phần mềm và phần cứng . Những cải tiến khác có thể đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể hơn vào công nghệ cắt hoặc máy cắt mới.

Bạn thường có thể xác định các khu vực cải thiện tiềm năng bằng cách tìm kiếm các chi phí ẩn khác xảy ra ở lúc bắt đầu đến lúc kết thúc hoạt động cắt.

Trả lời

Gọi Báo Giá