Why buy a Powermax plasma cutter?
Why buy a Powermax plasma cutter?
Hypertherm Powermax 65
Hypertherm Powermax 65
Powermax30 AIR setup
Powermax30 AIR setup
KOIKE IK-12 Max3
KOIKE IK-12 Max3

MÁY HÀN MIG KR2 500

PANASONIC - JAPAN.

– Bảng điều khiển tích hợp các tính năng dễ dàng quan sát và dễ vận hành

– Nhờ công nghệ độc đáo của Panasonic, nên giảm được bắn toé và ổn định hồ quang

– Thiết lập chế độ vận hành dễ dàng ngay cả đối với người vận hành ít có kinh nghiệm

MIG-KR2-abc

BÀI VIẾT MỚI

BẢN ĐỒ CÔNG TY

LIÊN HỆ CÔNG TY

Gọi ngay
Bản đồ