Máy cắt plasma Xưa & Nay

Trong những năm qua, máy cắt plasma thay đổi như thế nào?

Hãy xem, chúng tôi chỉ ra cho bạn 3 điểm khác nhau:

1. Lần đầu tiên vào năm 1986 (gần 30 năm trước) Hypertherm đưa ra thị trường máy cắt plasma MAX40 VS Powermax 30XP được đưa ra năm vừa rồi 2014.

2. Hai năm tiếp theo 1988, Max100 xuất xưởng VS Powermax 85 được sản xuất 2010

3. Cuối cùng vào năm 1991 MAX 200 VS Powermax 125 được sản xuất 2013.

Gọi Báo Giá