,

Phụ tùng cắt plasma cho máy MAX200 Hypertherm USA


Phụ tùng cắt plasma cho máy MAX200 Hypertherm USA

✯ Phụ Tùng Máy Cắt Plasma MAX200 Hypertherm USA:

Phụ tùng cắt plasma cho máy MAX200 Hypertherm USA

1: Chụp béc  020424, 020919, 020918, 020566, 020891, 020919

2: Chụp mỏ   020423, 120837, 020915, 020882

3: Béc cắt      020608, 020605, 020611, 020616, 020615, 020611, 020616

4: Xoáy khí    020617

5: Điện cực    220021, 020415, 120547

6: Ống nước  120257

✯ Phụ Tùng Cắt Cho Máy MAXPRO200 Hypertherm USA:

1: Chụp béc  220532, 220536, 420045, 220491, 220832

2: Chụp mỏ   220936, 220935

3: Béc cắt      220890, 220892, 420044, 220891, 220893, 220831

4: Xoáy khí    220529, 220488, 220834

5: Điện cực    220528, 220487, 220937, 020415

6: Ống nước  220521

Call Now ButtonGọi Báo Giá