PT MAX200

Phụ tùng cắt plasma cho máy MAX200 Hypertherm USA

Phụ tùng cắt plasma cho máy MAX200 Hypertherm USA:

1: Chụp béc  020424; 020919; 020918; 020566; 020891; 020919

2: Chụp mỏ   020423; 120837; 020915; 020882

3: Béc cắt      020608; 020605; 020611; 020616; 020615; 020611; 020616

4: Xoáy khí    020617

5: Điện cực    220021; 020415; 120547

6: Ống nước  220521

Nhà Sản Xuất

Gọi ngay
Bản đồ