quy trinh kiem tra mat cat hyperthrem

Quy Trình Xử Lý Lỗi Máy Cắt Plasma Hypertherm

Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra sự hư hỏng bên ngoài của các nguồn điện cung cấp,vỏ máy và các thành phần khác chẳng hạn như dây điện và phích cắm.
Kiểm tra sự hư hỏng mỏ cắt và dây dẫn mỏ cắt
Kiểm tra các phụ tùng tiêu hao bị hư hỏng hay không.
Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận cần thiết.

Read More
Leave a comment