Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA


⫸ Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA (Cắt kim loại)

220818, 220817, 220955, 220931, 220948, 220978 – Chụp bảo vệ béc  | Hypertherm USA

220854, 220953 – Chụp mỏ  | Hypertherm USA

220941, 220930 – Béc cắt  | Hypertherm USA

220857, 220947 – Vòng xoáy khí / chụp cách điện  | Hypertherm USA

220842, 220777 – Điện cực  | Hypertherm USA

⫸ Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA (Cắt đẹp kim loại)

220931, 220948 – Chụp bảo vệ béc  | Hypertherm USA

220854, 220953 – Chụp mỏ  | Hypertherm USA

220930 – Béc cắt  | Hypertherm USA

220857, 220947 – Vòng xoáy khí / chụp cách điện  | Hypertherm USA

220842 – Điện cực  | Hypertherm USA

 

⫸ Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA (Thổi kim loại)

220798 – Chụp bảo vệ béc  | Hypertherm USA

220854 – Chụp mỏ  | Hypertherm USA

420419 – Béc cắt  | Hypertherm USA

220857 – Vòng xoáy khí / chụp cách điện  | Hypertherm USA

220842 – Điện cực  | Hypertherm USA

 

⫸ Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA (Đánh dấu kim loại / marking)

420542 – Chụp bảo vệ béc  | Hypertherm USA

220854, 220953 – Chụp mỏ  | Hypertherm USA

420415 – Béc cắt  | Hypertherm USA

220857 – Vòng xoáy khí / chụp cách điện  | Hypertherm USA

220842 – Điện cực  | Hypertherm USA

 

⫸ Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA (Gouging và Cắt xa 1 tấc)

420413 – Chụp bảo vệ béc  | Hypertherm USA

420410 – Béc cắt  | Hypertherm USA

420412 – Béc thổi  | Hypertherm USA

220857 – Vòng xoáy khí / chụp cách điện  | Hypertherm USA

420408 – Điện cực  | Hypertherm USA

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Bộ phụ kiện lắp đầu mỏ cắt plasma của máy Powermax 45XP | Hypertherm USA”

There are no reviews yet.

Call Now ButtonGọi Báo Giá