HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) Leave a comment

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1)

1. BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CHỈ SỐ
Các nguồn plasma Powermax có các công tắc điều khiển sau: Núm chuyển đổi ON/OFF, điều chỉnh núm, chọn chế độ tự động/bằng tay cài đặt áp suất khí, chọn dòng điện/khí, chuyển đổi chế độ hoạt động, đèn LED báo, và một màn hình trạng thái.
1.1 ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 2

 

1.2 ĐIỀU KHIỂN PHÍA TRƯỚC VÀ ĐÈN LED

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 3

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 4Lỗi LED (vàng)

Khi được chiếu sáng, đèn LED này chỉ ra rằng có một lỗi với các nguồn cung cấp điện. Để biết thông tin về các điều kiện lỗi và làm thế nào để sửa chữa chúng.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 5Nguồn ON LED (xanh)
Khi được chiếu sáng, đèn LED này chỉ ra rằng việc chuyển đổi nguồn đã được thiết lập để I (ON) và các khoá liên động đã an toàn. Khi nhấp nháy, việc cung cấp điện có một lỗi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 6


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 7Chọn chế độ cài đặt áp suất khí tự động/bằng tay
Bộ chọn chuyển đổi giữa chế độ tự động và bằng tay. Trong chế độ tự động, cung cấp điện tự động cài đặt áp suất khí dựa trên các loại mỏ cắt và chiều dài mỏ cắt và núm điều chỉnh dòng điện. Trong chế độ bằng tay, điều chỉnh núm hoặc áp suất khí hoặc dòng điện. LED này được chiếu sáng trong chế độ bằng tay.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 8Chọn dòng điện/khí
Khi ở chế độ bằng tay, chọn này bật tắt giữa dòng điện và áp suất khí cho phép điều chỉnh bằng tay bằng cách sử dụng núm điều chỉnh.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 9Núm điều chỉnh
Núm này điều chỉnh cường độ dòng điện. Khi vận hành ở chế độ bằng tay, núm này cũng có thể điều chỉnh áp suất khí, Ưu tiên cài đặt tự động cho các ứng dụng được tối ưu hóa.

 


2. MÀN HÌNH TRẠNG THÁI: hiển thị tình trạng hệ thống và thông tin lỗi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 10


Chỉ số áp lực khí
Trong chế độ bằng tay, áp lực khí được hiển thị trong bar và psi. Áp suất khí Bar cũng là một chỉ số báo trực quan của áp suất khí.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 11Thanh áp suất khí
Khi mũi tên là trung tâm trong các thanh dọc (áp suất tham chiếu của các thiết lập áp suất tự động), áp suất khí được thiết lập (mặc định nhà sx). Nếu áp suất cao hơn so với giá trị đặt trước, mũi tên xuất hiện phía trên điểm giữa của thanh. Nếu áp suất thấp hơn so với giá trị đặt trước, các mũi tên xuất hiện dưới điểm giữa của thanh.


Hệ thống biểu tượng trạng thái
Các biểu tượng hiển thị màn hình để hiển thị trạng thái của hệ thống.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 12Torch bắt đầu cắt
Chỉ ra rằng mỏ cắt đã nhận được một tín hiệu bắt đầu và đã khởi đầu một hồ quang.

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 13Torch đang cắt
Chỉ ra hồ quang cắt đã nhận tín hiệu của kim loại và ngọn đuốc được cắt.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 14Remote điều khiển
Chỉ ra rằng một điều khiển từ xa đã kiểm soát nguồn cung cấp. Tất cả các điều khiển khác bị vô hiệu hóa.

 


Mã lỗi
Khi nguồn cung cấp hoặc mỏ cắt xảy ra lỗi, hệ thống sẽ hiển thị một mã lỗi ở góc dưới bên trái của màn hình trạng thái và hiển thị một biểu tượng lỗi tương ứng trên mã lỗi. Các chữ số đầu tiên luôn luôn là số không. Hai chữ số khác xác định các vấn đề bị lỗi.


Biểu tượng lỗi
Các biểu tượng lỗi đó xuất hiện ở phía bên trái của màn hình trạng thái được mô tả dưới đây. Một mã lỗi cũng xuất hiện để xác định lỗi.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 15Cảnh báo
Hệ thống tiếp tục làm việc

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 16Lỗi
Hệ thống sẽ ngừng cắt. Nếu bạn không thể khắc phục sự cố và khởi động lại hệ thống, liên hệ với nhà phân phối của bạn hoặc dịch vụ kỹ thuật Hypertherm.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 17Lỗi
Hệ thống yêu cầu dịch vụ. Liên lạc với nhà phân phối của bạn hoặc dịch vụ kỹ thuật Hypertherm.

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 18Cảm biến nắp Torch
Chỉ ra hàng phụ dùng là lỏng lẻo, lắp đặt không đúng hoặc bị thiếu. Bật OFF nguồn điện, lắp đặt đúng cách các hàng tiêu dùng và bật ON hệ thống một lần nữa để thiết lập lại các nguồn cung cấp.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 19Nhiệt độ
Chỉ ra rằng nhiệt độ của module nguồn cung cấp là nằm ngoài phạm vi hoạt động của máy.

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 20Khí
Chỉ ra rằng khí bị ngắt kết nối từ phía sau của nguồn cung cấp hoặc có một vấn đề với việc cung cấp khí.

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT PLASMA HYPERTHERM (P1) 21Giao diện Truyền thông nối tiếp nội bộ
Chỉ ra một vấn đề với các thông tin liên lạc SCI giữa board kiểm soát và board DSP.

Trả lời

Call Now ButtonGọi Báo Giá